SERVICEVOORWAARDEN

OVERZICHT Deze website wordt beheerd door Kali srls Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Kali srls

Kali srls biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site voor de gebruiker, op voorwaarde dat de gebruiker akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en mededelingen die hierin worden uiteengezet. Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief dergelijke aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via een hyperlink.

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn. Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet alle voorwaarden van deze overeenkomst accepteert, heeft u geen toegang tot de website en kunt u geen diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden. Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in. Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKEL Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, en u ons uw toestemming hebt gegeven om toestemming te geven aan een van uw minderjarige werknemers om deze site te gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of, bij het gebruik van de Service, wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten). U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden. Een schending of overtreding van een van de Voorwaarden zal resulteren in uw onmiddellijke beëindiging van de Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN We behouden ons het recht voor om service aan iemand om welke reden dan ook op elk moment te weigeren. U begrijpt dat uw inhoud (exclusief creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van de aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken. U stemt ermee in geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbare informatie niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en er mag niet op worden vertrouwd of het mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan wat historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te volgen.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computerscherm nauwkeurig is. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar het verboden is. We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat van u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE Wij behouden ons het recht voor om elke bij ons geplaatste bestelling te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment van bestelling. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door wederverkopers, wederverkopers of distributeurs. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Zie ons retourbeleid voor meer informatie.

ARTIKEL 7 - OPTIONELE TOOLS We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of input hebben. U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We zijn niet aansprakelijk als gevolg van of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden. Elk gebruik door u van de optionele tools die via de site worden aangeboden, is volledig op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden geleverd door de relevante externe leveranciers. We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de juistheid ervan, en wij geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk voor materialen of websites van derden of voor materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade met betrekking tot uw aankoop of gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of andere transacties die u doet in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, zorgen of vragen over producten van derden moeten aan derden worden gericht.

ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verstuurt (zoals inzendingen voor een prijsvraag) of zonder ons verzoek, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, ofwel online , per e-mail, post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), stemt u ermee in dat we op elk moment, zonder beperking, alle door u doorgestuurde opmerkingen mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins kunnen gebruiken in elk medium aan wij. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacyrechten, persoonlijkheidsrechten of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of computervirussen of andere malware bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden anderszins misleiden met betrekking tot de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. U kunt ons privacybeleid bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment zonder kennisgeving onnauwkeurig is (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend). We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, aan te passen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag niet worden vertrouwd op een gespecificeerde update of toegepaste updatedatum in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt. SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK Naast andere verboden uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te vragen om een ​​onwettige handeling te verrichten of eraan deel te nemen; (c) internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) om lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, in diskrediet te brengen, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type schadelijke code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) voor spam-, phishing-, pharm-, voorwendsel-, spider-, crawl- of scrape-doeleinden; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van een van de verboden gebruiken.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn. U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment en zonder kennisgeving kunnen annuleren. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of onvermogen om de Service te gebruiken op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via de Service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook. impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval zullen Kali srls, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, al dan niet gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, uw gebruik van enige dienst of enig product dat via de dienst is gekocht, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de dienst of enig product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of beschadiging van enig soort die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die is geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt tot de maximaal door de wet toegestane omvang.

SECTIE 14 - VRIJWARING U stemt ermee in om Kali srls en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van enige en alle claims of eisen, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze bevatten door middel van verwijzing, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij .

ARTIKEL 15 - BETALING IN TERREINEN. “Als je met Scalapay koopt, ontvang je je bestelling direct en betaal je in 3 termijnen. U erkent dat de termijnen zullen worden overgedragen aan Incremento SPV Srl, verbonden partijen en hun rechtverkrijgenden, en dat u deze overdracht autoriseert."

SECTIE 16 - SCHEIDBAARHEID In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling desalniettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

ARTIKEL 17 - BEËINDIGING De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze overeenkomst. Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. Als je naar ons eigen oordeel faalt, of we vermoeden dat je hebt gefaald, om te voldoen aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u daardoor de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 18 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST Het nalaten van ons om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent niet dat we afstand doen van een dergelijk recht of bepaling. Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op deze site of in verband met de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere overeenkomsten, mededelingen en aanbiedingen. of tijdgenoten, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden). Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd in het nadeel van de redactionele partij.

SECTIE 19 - TOEPASSELIJK RECHT Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waaronder wij de Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Italië.

SECTIE 20 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.

SECTIE 21 - CONTACTINFORMATIE Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gestuurd naar info@kalishoes.it